Exkurze po stopách bývalých pastvin u Radochov

Datum události
Kontaktní osoba
Jiří Sladký
Kontaktní e-mail
Telefon

 

Vedoucí exkurze: J. Sladký (tel. 728 496 065, jiri [dot] sladkyatnature [dot] cz (jiri[dot]sladky[at]nature[dot]cz)) a Mgr. Marie Svejkovská (tel. 722 934 852)

Půldenní exkurze, při níž budou navštíveny bývalé obecní pastviny (významný krajinný prvek Radochovy registrovaný na bývalých „obecních drahách“). Na této lokalitě probíhá od roku 2015 řízené obhospodařování s cílem podpořit druhovou pestrost nelesních porostů a vitalitu vzácnějších druhů rostlin včetně orchidejí, nízkých ostřic a hořce hořepníku. Trasa vede zemědělskou krajinou po neznačených cestách, proto je vhodné ji absolvovat v kvalitní voděodolné a zpevněné kotníkové obuvi.

Sraz účastníků: v 13:00 v obci Neurazy, před budovou Obecního úřadu.

Doprava tam: pěšky z Neuraz na bývalé obecní pastviny u Radochov, délka trasy na lokalitu je přibližně 4 km.

Doprava zpět: bude zajištěna autodoprava do Neuraz, zpáteční cestu je možné absolvovat ipěšky. Na trase Plzeň – Neurazy je možné využít také veřejnou dopravu autobusem.

Exkurzi pořádá Západočeská pobočka ČBS a AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, ve spolupráci s obcí Neurazy. Exkurze se koná za každého počasí. Botanické lupy vítány :-)  

Lokalita