Report z exkurze za rostlinou roku (28. 5. 2022)

 

Exkurze, jejímž cílem bylo ověření/nalezení populací hlaváčku letního v prostoru mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary, proběhla dne 28. 5. 2022. Konala se navzdory skrovné účasti, což bylo nejspíše způsobeno nepříznivými meteorologickými podmínkami (chladné a velmi větrné počasí s přeháňkami).

Bohužel lze zároveň konstatovat, že míra intenzifikace zemědělství v této oblasti je vysoká a o vzácnější polní plevele byla poměrně nouze (při srovnání se stavem před zhruba 15 lety). Hlaváček letní byl nalezen pouze na dvou místech (viz mapa níže), navíc v poměrně chudých populacích. Z dalších zajímavějších druhů byly například zaznamenány mrvka myší ocásek, mák polní, černýš rolní, pipla osmahlá, kozlíček zubatý, rmen rakouský či řepinka latnatá. Jinak v polích převládaly běžné druhy, především pýr plazivý a pcháč oset, často se zde objevoval i rukevník východní.

mapka s místy výskytu hlaváčku letního (exkurze 28. 5. 2022)