S. Vosolsobě: Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století

Datum události
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Rekonstrukce evolučního přechodu rostlin na souš byla století odkázána jen na fosilní záznamy a řada otázek se zdála nezodpověditelná. V posledním desetiletí se však díky pokroku sekvenačních metod naprosto skokově rozvinuly možnosti evolučně-vývojového studia rostlin. To nám umožňuje rekonstruovat minulost na základě fyziologického studia žijících rostlin a odhaluje nečekané souvislosti. Třeba již víme, které řasy jsou rostlinám nejpříbuznější, jakou fylogenetickou pozici mají mechorosty a z jakých kořenů pochází jednotlivé fytohormonální regulace v nitru rostliny.

Přednášku přednese Stanislav Vosolsobě, a sice dne 7. 11. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: https://meet.google.com/bsi-hmqr-jpi

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Lokalita