Přednáškový cyklus ČBS Praha - podzim 2022

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Kraj

Česká botanická společnost zve své členy a příznivce na podzimní přednáškový cyklus v Praze. Přednášky jsou pořádány ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

7. 11. S. Vosolsobě: Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století
14. 11. M. Straková: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi, složení směsí v závislosti na dostupnosti požadovaných rostlinných druhů
21. 11. L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě
28. 11. P. Koutecký, F. Kolář & T. Urfus: Jarní Bulharsko a severní Řecko: exkurze PřF JU a PřF UK v květnu 2022
5. 12. M. Štech a kol.: Květena Šumavy včera a dnes
12. 12. Ohlédnutí za botanickou sezónou

Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK Praha, Benátská 2, Praha 2 od 17:15 hodin. Hosté vítáni!

Lokalita