P. Koutecký, F. Kolář & T. Urfus: Jarní Bulharsko a severní Řecko: exkurze PřF JU a PřF UK v květnu 2022

Datum události
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Jarní Bulharko a severní Řecko: exkurze PřF JU a PřF UK v květnu 2022

Výsledky dvou biologických exkurzí v letošním jaře, které shodou okolností mířily do stejného území. Představíme navštívené lokality i nejzajímavější organismy této nesmírně bohaté oblasti — hlavně rostliny, ale nejen.

Přednášku přednesou Petr Koutecký, Filip Kolář & Tomáš Urfus, a sice dne 28. 11. 2022 od 17:15 hodin v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: https://meet.google.com/iwg-ifbd-xms

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Haberlea rhodopensis (foto: P. Koutecký)
Haberlea rodopská (Haberlea rhodopensis), foto: P. Koutecký

 

Lokalita