L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě

Datum události
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Přehled rodu Symphytum (kostival) ve střední Evropě (zejména v České republice) a nové poznatky o zpracování tohoto rodu ve studované oblasti.

Ilustrační obrázek k přednášce Lucie Kobrlové (21. 11. 2022)

Přednášku přednese Lucie Kobrlová, a sice dne 21. 11. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: https://meet.google.com/jgi-dwot-zdh

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF.

Lokalita