M. Štech a kol.: Květena Šumavy včera a dnes

Datum události
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Zpracování Květeny Šumavy bez ohledu na státní hranice se stalo snem Františka Procházky hned po pádu železné opony v roce 1989. Nový impuls k dokončení tohoto velkého projektu dal českobavorský projekt přeshraniční spolupráce, který probíhal v letech 2019–2022. Jeho zásadním přínosem bylo spojení českých a bavorských floristických dat a velké množství nových znalostí o květeně české i bavorské Šumavy, které budou v přednášce shrnuty.

Přednášku přednese Milan Štech, a sice dne 5. 12. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: https://meet.google.com/xxq-hwtt-rtp

ilustrační obrázek k přednášce M. Štecha 5. 12. 2022 - prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuschsii)

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Lokalita