M. Straková: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi

Datum události
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

V souvislosti s rozvíjejícími se potřebami ekologické obnovy krajiny a zvyšování biodiverzity v sídlech je vývoj a realizace dostupných funkčních technologií elementární podmínkou úspěšného zakládání druhově pestrých porostů v praxi. Při veškerém respektu k regionalitě je často nutné pracovat s omezenými zdroji komponent, časovou náročností přípravy semenného materiálu a ekonomickou dostupností směsi. Konkrétní zkušenosti a víceleté výsledky jsou nejlépe přenositelné na příkladech z praxe.

Přednášku přednese Marie Straková, a sice dne 14. 11. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: http://meet.google.com/yov-nfig-dvs

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK

Ilustrační fotografie k přednášce "Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi" (autor: M. Straková)
Ilustrační fotografie k přednášce “Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi” (autor: M. Straková)

 

Lokalita