Pozvánka na akce Západočeské pobočky ČBS - zima/jaro 2023

 

Západočeská pobočka ČBS zve v prvním čtvrtletí roku 2023 na následující akce:

středa 25. 1. 2023 T. Peš: Co může botanická zahrada udělat pro naši domácí flóru?
sobota 25. 2. 2023

Výroční schůze

V. Melichar: Zajímavé vodní a mokřadní lokality Karlovarského kraje a jejich flóra

středa 22. 3. 2023 A. Pokorná: Dynamika zavlékání nepůvodních druhů rostlin v minulosti: Nové přístupy

Přednášky se konají v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Pozvánku naleznete v příloze. Hosté jsou na všech akcích pobočky vítáni.

Lokalita