V. Melichar: Zajímavé vodní a mokřadní lokality Karlovarského kraje a jejich flóra

Datum události

Místo konání: Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3 — Vnitřní Město

Dne 25. 2. 2023 proběhne od 9:30 výroční schůze Západočeské pobočky ČBS.

V 11:30 na ni naváže přednáška Mgr. Vladimíra Melichara na téma “Zajímavé vodní a mokřadní lokality Karlovarského kraje a jejich flóra.

Nástin obsahu přednášky: Karlovarský kraj je bohatý na různé typy mokřadů, od slatin vázaných na minerální prameny v pánvích po vrchoviště Krušných hor. Nelze opomenout biotopy řeky Ohře a její nivy nebo dosud extenzivně využívané soustavy rybníčků na Bochovsku. Nové mokřady se vzácnými druhy vznikají i biotopech vytvořených důlní činností. Často se jedná o lokality špatně přístupné a málo známé, kde je stále co nového objevovat.

Výroční schůze a následně přednáška se budou konat v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2).

Lokalita