Pozvánka na akce Západočeské pobočky ČBS - podzim 2023

Západočeská pobočka ČBS zve všechny své členy a příznivce na následující akce:

8. 11. 2023 L. Davídková: Veřejná zeleň v Plzni z pohledu správce
29. 11. 2023 J. Holec: Houby Zámeckého lesa u Železné Rudy
7. 12. 2023 Předvánoční posezení nad herbáři

Akce jsou pořádány ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, p.o.

Hosté jsou na všech akcích pobočky vítáni.