Jan Holec: Houby Zámeckého lesa u Železné Rudy

Datum události

Místo konání: přednáškový sál hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň)

Zámecký les u bývalého zámečku Debrník je malý, ale velmi cenný zbytek přírodě blízkého šumavského lesa, složeného z buku, jedle a smrku. Na pouhých osmi hektarech plochy žije kolem 450 druhů velkých hub, zejména dřevožijných. Během přednášky probereme historii porostu a ukážeme si některé význačné druhy hub. Lokalitu porovnáme s Boubínským pralesem a poblíž ležící bavorskou rezervací Mittelsteighütte.

Přednášející: Mgr. Jan Holec, Dr. (Národní muzeum v Praze).

Přednášku pořádá Západočeská pobočka ČBS ve spolupráci s Západočeským muzeem v Plzni.

Lokalita