Nová rubrika časopisu Botanika: Co nového v české flóře


V nové rubrice časopisu Botanika mají čtenáři možnost seznámit se s vybranými floristickými nálezy, které byly publikovány v časopise Zprávy České botanické společnosti, v sérii “Additamenta” (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae). 

Na stránkách časopisu Botanika s číslem 2/2023 je zveřejněn výběr z posledního, již v pořadí jednadvacátého dílu. Zájemcům je k dispozici také ve formátu pdf.

Zprávy ČBS s číslem 58/1 (2023), kde jsou k těmto a dalším nálezům v rámci Additament publikovány podrobnosti, je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 250 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Časopis Botanika v tištěné podobě je k dostání taktéž na sekretariátu ČBS, a dále také na pokladně Průhonického parku a v knihkupectví Academia. Cena jednoho výtisku je 49 Kč.