Reynoutria ×bohemica

Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO Orlické hory). Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:56
Autor(ka)
Šilarová, Veronika
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Vztah rozšíření invazních druhů rostlin ke zvolenným charakteristikám prostředí podél vybraných říčních toků. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:47
Autor(ka)
Lingrová, Hana
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.