Telekia speciosa

Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO Orlické hory). Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:56
Autor(ka)
Šilarová, Veronika
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.