mapování biotopů

Natura 2000 a Česká botanická společnost
Autor/autoři
Petr Karlík, Eva Chvojková
maskovh5 So 03. 03. 2018 - 21:14
Rok
2007
Ročník
42
Číslo
1
Stránka
191
Hodnocení stavu a návrh managementu pro vybraná prameniště v Chřibech. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 15:09
Autor(ka)
Pechová, Lenka
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.