bioindikace

Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.). Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 12:58
Autor(ka)
Procházková, Jana
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.