ekologie rostlin/hub

Ekologie voskovek (r. Hygrocybe) a jejich diverzita v ČR. Zuzana Mruzíková St 08. 03. 2017 - 12:59
Autor(ka)
Mlíchová, Katarína
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.