Pinnularia frauenbergiana var. caloneiopsis

Rozsivková flóra pěnovcových pramenišť přírodní rezervace Bílé potoky. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 17:34
Autor(ka)
Kristová, Eva
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.