kultivace

Výskyt a biologické aktivity flavonoidů v mechorostech. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 18:08
Autor(ka)
Petrželková, Romana
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.