Piecky

Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie. Zuzana Mruzíková Út 07. 03. 2017 - 15:30
Autor(ka)
Dadáková, Iva
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.