bakterie

Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Autor(ka)
Synková, Klára
Rok
2019
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

V této práci se věnuji determinaci sinic a řas v jezírkách a vodních nádržích Botanické zahrady Masarykovy univerzity. Vzorky byly odebrány v průběhu jedné vegetační sezóny s cílem zjistit aktuální diverzitu sinic a řas jednotlivých typů mikrohabitatů. Byly odebrány vzorky planktonu, metafytonu, epilitonu, epibryonu, perifytonu, epipelonu a epizoonu. Během odběru byly měřeny fyzikálně-chemické vlastnosti vody, a to pH, teplota vody a konduktivita. Součástí práce je i porovnání jednotlivých lokalit, a to i v čase. Celkově bylo v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity determinováno 164 taxonů, a to 79 druhů rozsivek, 68 druhů ostatních řas, 16 druhů sinic a jeden druh bakterie.