semixerotermní společenstva

Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Kamenná u Staříče. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:13
Autor(ka)
Mičková, Petra
Rok
2006
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.