Hypnum pallescens

Druhová bohatost mechorostů lužního lesa Žebračka u Přerova. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:16
Autor(ka)
Chlápková, Kateřina
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.