regenerace

Změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů na lokalitě Petrovy kameny – Vysoká hole. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 19:44
Autor(ka)
Chmelinová, Barbora
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.