Preslia 92/4 (2020)

 

Na sklonku roku 2020 vyšlo další číslo časopisu Preslia.

První z pěti zde zveřejněných příspěvků je věnován vegetaci disturbovaných stanovišť a její klasifikaci. Autoři pracovali s fytocenologickými snímky z databáze sukcesních sérií (DaSS), které prostřednictvím expertního systému Vegetace ČR a metody strojového učení formálně zařadili do vegetačních svazů, a dále porovnávali s daty v České národní fytocenologické databázi.

Druhý ze článků je zaměřen na význam parků a zahrad ve vztahu k výskytu invazních i ohrožených druhů.

Třetí příspěvek je potom věnován rostlinám z rodu hvězdnice (Galatella). Autoři nalezli morfologicky intermediární jedince mezi stepním druhem G. villosa a hvězdnicí zlatovlásek (Galatella linosyris). Ukázalo se, že se jedná o křížence, který byl následně popsán jako G. ×feketegaborii.

Jmenovatelem dalších dvou článků je rozmnožování rostlin z komplikovaného rodu chlupáček (Pilosella).

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail