Zprávy ČBS 55/2 (2020)

Vyšly nové Zprávy České botanické společnosti, tentokrát s číslem 55/2.

První článek je věnován novému nepůvodnímu druhu v české květeně, prosu Panicum schinzii. Druh se v současnosti šíří v Dolním Bavorsku a Horním Rakousku, zaznamenán byl nově nedaleko Prachatic v jižních Čechách. V dalším příspěvku je představen nález ostružiníku šumavského (Rubus silvae-bavaricae), tento druh, dosud známý pouze z podhůří Bavorského lesa, byl nově nalezen na dvou lokalitách v podhůří severozápadní Šumavy nedaleko Klatov.

Následuje příspěvek o historii šíření bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v Čechách a třetí část seriálu “Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách”. Dále je zde zveřejněn článek shrnující dosavadní výsledky monitoringu populací hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR. Další dva články jsou shrnují výsledky floristického kurzu ČBS v Nové Pace, který se konal ve dnech 30. června až 6. července 2013. V prvním je uveden soupis druhů zaznamenaných během exkurzí, v druhém je pak přehled zajímavých dřevin v parcích a arboretech, které také byly navštíveny.

V sekci “Personalia” naleznou čtenáři medailonek věnovaný osobnosti RNDr. Františka Kotlaby, CSc a jubilea členů ČBS.

Obsah celého čísla naleznete zde nebo ve formátu .pdf v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč), případně objednat na níže uvedené adrese.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Obsah časopisu Zprávy ČBS 55/2 (2020) 1.1 MB