Zhodnocení skladby vegetace nivy revitalizované části toku řeky Bílovky.