Poodří

Zhodnocení skladby vegetace nivy revitalizované části toku řeky Bílovky. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:48
Autor(ka)
Gřundělová, Alžběta
Rok
2015
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.