Botanické přednášky Brno - jaro 2018

Datum události
-

 

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně Vás zvou na přednášky a semináře. Program přednášek a seminářů je ke stažení v pdf níže.

Přednášky a semináře  začínají ve čtvrtek v 16 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu A11

1. 3. 2018      Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les – o bylinách tropických deštných lesů napříč kontinenty.

8. 3. 2018      Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce – po stopách evoluce primárních producentů.

15. 3. 2018   Ondřej Mudrák: Multi-trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách.

22. 3. 2018 Na čem pracují naši studenti Jana Beneschová a Martin Vavrinec – referáty o diplomových pracích.

29. 3. 2018 Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě a jejich variabilita, ekologie a rozšíření – referát o disertační práci.

5. 4. 2018      Na čem pracují naši studenti Anna Kulíková, Šárka Pelikánová a Anna Findurová – referáty o diplomových pracích.

12. 4. 2018 Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť.

19. 4. 2018 Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři – o nerozlučném přátelství herbivorního hmyzu a hub.

26. 4. 2018 Gianmaria Bonari: Flora, fauna and beyond of Borneo (Malaysia).

3. 5. 2018      Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 1.

10. 5. 2018 Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 2.

           

Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/

nebo na webu Jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php

Zdeňka Lososová, předsedkyně Jihomoravské pobočky ČBS

Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU

Petr Bureš, jednatel Jihomoravské pobočky ČBS

 

Kontaktní osoba
Zdenka Lososová
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Prednasky_CBS_Brno_jaro2018.pdf 23.1 KB