Ivana Jongepierová & Igor Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech z pohledu rostlin a hmyzu

Datum události
-

 

První přednáška jarního cyklu přednášek České botanické společnosti a PřF UK nás zavede na bělokarpatské louky. Druhovým bohatstvím rostlin, které hostí, jsou světově proslulé. Známá je i příkladná ochranářská práce, která zde za účelem obnovy a zachování druhově bohatých luk probíhá. Nicméně, co víme o jejich hmyzích společenstvech? A jakou hrají roli v těchto ekosystémech a jejich obnově? To nám představí patriotka bělokarpatských luk botanička Ivana Jongepierová a entomolog Igor Malenovský. V přednášce ukáží výsledky studia vývoje vegetace a společenstev fytofágního hmyzu na bývalé orné půdě, která byla zatravněna v průběhu posledních desetiletí regionální směsí semen, komerční směsí semen nebo spontánní sukcesí.

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2, 128 00) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
pozvanka_Jongepierova&Malenovsky.pdf 557.32 KB