Kristýna Šemberová: Role celogenomové duplikace v diferenciaci polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice.

Datum události
-

 

Druhá z letošních pražských přednášek pořádaných ČBS a PřF UK představí otázky aktuálně řešené na místní katedře botaniky. Její autorka, Kristýna Šemberová, nás seznámí s problematikou zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v ČR.

Hlavním tématem budou evoluční procesy, které probíhají v rámci této zajímavé skupiny. Jde zejména o důsledky celogenomové duplikace (polyploidizace), která je v současnosti považována za jeden z hlavních mechanismů rostlinné speciace. Již samotné zmnožení genetického materiálu totiž může ovlivnit morfologické vlastnosti a ekologické nároky jednotlivých cytotypů (ploidních linií). Tyto rozdíly mohou následně vést k reprodukční izolaci a následné speciaci jednotlivých cytotypů v rámci polyploidního komplexu. Polyploidní komplex zvonku okrouhlolistého je v Evropě zastoupen ca 50 druhy, z nichž některé jsou ploidně heterogenní. V České a Slovenské republice se vyskytují tři hlavní cytotypy (2x, 4x, 6x). Na rozsáhlém souboru lokalit byly pomocí průtokové cytometrie, morfometrických analýz a ekologického modelování zjištěny rozdíly v rozšíření, morfologii a ekologických nárocích jednotlivých cytotypů. Tato diferenciace cytotypů vede k jejich prostorové izolaci a může umožnit jejich postupnou speciaci.

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2, 128 00) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail