Jan Frouz: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese na výsypkách

Datum události
-

 

Další přednáška jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK nás zavede pod povrch, do půdy. Rostliny v ní nejen rostou a čerpají z ní živiny, ale také ji zpětně ovlivňují. Zejména prostřednictvím produkce opadu a svými kořeny. Některé důsledky těchto procesů jsou takřka okamžité, jiné pozorovatelné až v průběhu času. Typickým příkladem jsou změny nejrůznějších parametrů půd.

S tím, jak současné výzkumy na výsypkách na Sokolovsku i jinde ve světě napomáhají pochopení spletitých vztahů těchto zpětnovazebných interakcí, nás seznámí Jan Frouz.

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2, 128 00) v Krajinově posluchárně. 

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
pozvanka_J.Frouz_.pdf 795.77 KB