Zprávy ČBS 53/1 (2018)

Nové číslo Zpráv ČBS seznamuje čtenáře zejména s novými floristickými nálezy.

První článek přináší údaje o výskytech bodloplevu hroznatého (Tragus racemosus), které byly zaznamenány při mapování dálniční flory. Autoři druhého článku pak prezentují nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. A na dalších stranách, v additamentech s pořadovým číslem XIV, je již tradičně představena práce našich floristů za uplynulý rok. Do květeny ČR přibylo celkem 14 taxonů, vedle několika autochtonních taxonů (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium, Taraxacum hahnii) se jedná zejména o druhy nepůvodní. Článek v rubrice “Personalia” je věnován osobnosti letošního jubilanta Petra Pyška.

Obsah Zpráv ČBS 53/1 naleznete níže.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Obsah Zpráv ČBS 53/1 v pdf 109.66 KB