Petr Maděra: Stromovité dračince - unikátní třetihorní relikty v současné realitě

Datum události
-

 

Stromovité dračince tvoří početně malou skupinu několika druhů rodu Dracaena, vyskytují se nejčastěji v klimatických podmínkách aridních tropů či mediteránu. Jedná se většinou o endemické druhy s omezeným rozšířením (často na ostrovech), fragmentovanými populacemi s nízkou početností a tudíž o druhy ohrožené. K jejich ohrožení přispívá i fakt, že se většinou nacházejí v rozvojových krajinách, v zemích s nestabilní politickou situací, kde jsou přírodní zdroje využívány trvale neudržitelným způsobem. Po úvodním představení této skupiny stromovitých dračinců bude přednáška pokračovat představením výsledků výzkumu dračince rumělkového (Dracaena cinnabari), endemického druhu ostrova Sokotra a možnostem jeho záchrany.

Přednáška se uskuteční v Krajinově posluchárně (Katedra botaniky PřfUK, Benátská 2, Praha 2).

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail