Konference ČBS 2018

Obrázek

Ve dnech 24. až 25. listopadu 2018 proběhla již tradiční podzimní konference ČBS, tentokrát na téma “Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie”. Celkem 22 přednášek představilo využití této metody v botanice od evoluční biologie, přes studium biodiverzity, po ekologii a systematiku rostlin (s laskavým svolením autorů jsme níže zveřejnili spolu se sborníkem abstraktů některé z prezentací). 

Konference byla věnována odkazu Jana Sudy, průkopníka průtokové cytometrie rostlin, a byla pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností.

Partnerem akce byla Česká společnost pro analytickou cytometrii.

Příloha
Příloha Velikost
Sborník abstraktů z konference ČBS 2018 (.pdf) 430.22 KB
Viktorie Brožová: Zvyšuje se frekvence výskytu apomixie rostlin s nadmořskou výškou? 1.58 MB
Petr Bureš: Jak pomocí cytometrie odhalit, k čemu jsou rostlinám holocentrické chromosomy 1.63 MB
Jaroslav Doležel: Tisíc a jedno využití průtokové cytometrie v biologii rostlin 1.24 MB
Libor Ekrt: Od spor po sporofyty - využití průtokové cytomtrie v biosystematice kapraďorostů 1.27 MB
Tomáš Herben: Ekologické souvislosti velikostí genomu: velikost genomu a populační biologie 583.51 KB
Vladislav Kolárčik: Prietoková cytometria v reprodukčnobiologickom výskume asymetricky sa kompenzujúcich alopolyploidov 575.25 KB
Petr Koutecký: Průtoková cytomtrie - jak (ne)funguje a co nám (ne)může ukázat 668.17 KB
Karol Marhold: Prietoková cytometria a cytogenomika v zložitých polyploidných komplexoch 1.98 MB
Pavol Mereďa: Veľkosť genómu stredoeurópských zástupcov rodu Sesleria (Poaceae) - užitočný znak 1.68 MB
Zuzana Münzbergová: Ploidie rostlin jako faktor řídící chování rostlinných populací a jejich interakce s dalšími organismy 749.81 KB
Jan Prančl: Cytotypová variabilita, kryptická diverzita a hybridizace u lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium) 1.1 MB
Milan Štech: Průtoková cytometrie jako mocný nástroj v rukách floristů 1.47 MB
Petr Vít: Jak přispěla průtoková cytometrie ke studiu chráněných a ohrožených druhů rostlin v posledních desetiletích? 706.05 KB