Zprávy ČBS 53/2 (2018)

Zprávy ČBS s číslem 53/2 přináší jednak floristické články, komentované fytocenologické snímky a personalia, jednak sborník příspěvků z konference ČBS na téma “Flóra a vegetace antropogenních stanovišť”, která proběhla v Praze ve dnech 25. až 26. listopadu 2017.

V první části čtenáři naleznou článek věnovaný nálezům ostružiníku přívětivého (Rubus placidus), který doposud nebyl na našem území zaznamenán. Další příspěvek pak informuje o výskytu hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata). Jedná se o zástupce komplikované skupiny, do jejíž taxonomie vnáší světlo až moderní molekulární metody. S revizí herbářových položek se ukázalo, že rostliny morfologicky odpovídající tomuto poddruhu byly sbírány v různých místech po celé Republice. 

Dále je zde třetí díl série komentovaných fytocenologických snímků, který tentokrát představuje slanomilnou vegetaci s ostřicí žitnou, pionýrkou vegetaci písčin a mělkých půd, vegetaci mělkých vod s rdestem alpským, mírně vlhké nížinné dubohabřiny a suťové lesy s hojným výskytem geofytů.

Po rubrice “Personalia”, kde si čtenáři mohou přečíst medailonky k výročí Viery Ferákové, Jana Květa a Mileny Rychnovské, následuje deset příspěvků z výše zmíněné konference “Flóra a vegetace antropogenních stanovišť”.

Obsah Zpráv ČBS 53/2 naleznete zde.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail