Přednáškový cyklus Brno - jaro 2019

Datum události
-

 

Zveme vás na jarní cyklus botanických přednášek, který se koná ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) v Brně v Bohunickém kampusu, vždy ve čtvrtek od 16 hodin. Program přednášek naleznete též v pdf v lednových informacích členům.

21. 2. 2019 Roman Zámečník: Péče o památky zahradního umění se zvláštním zřetelem na vegetační prvky
28. 2. 2019 Sonja Knapp: Urbanization effects on biodiversity – patterns and implications.
7. 3. 2019 Martin Večeřa: Druhová diverzita vybraných typů evropské vegetace na velké škále. Referát o dizertační práci.
14. 3. 2019 Erik Welk: The Chorological Database Halle: content, applications, prospects.
21. 3. 2019 Jitka Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech
28. 3. 2019 Matthias Kropf: Phylogeographical aspects of selected steppe plants in the Pannonian and Western Pontic region.
4. 4. 2019 Kristýna Osinová: zkušenosti ze zahraniční stáže ERASMUS, na čem pracují naši studenti: Martin Vavrinec, Kristina Brtníková.
11. 4. 2019 Na čem pracují naši studenti: Kateřina Drozdová, Iveta Kletečková, Ondřej Škrabal.
18. 4. 2019 Na čem pracují naši studenti: Martina Kučerová, Tereza Cahová, Jana Maternová.
25. 4. 2019 Nela Doláková: Palynologie a její využití pro interpretace přírodního prostředí třetihor – subtropická vegetace střední Evropy a její postupný ústup, geologické aspekty.
2. 5. 2019 Milan Chytrý: Červený seznam biotopů České republiky.
9. 5. 2019 Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie – 1.
16. 5. 2019 Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie – 2.

 

Kontaktní osoba
Zdeňka Lososová
Kontaktní e-mail