Tomáš Vrška: Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat

Datum události
-

 

Lesní porosty ve východní části České republiky (zatím “jenom” tam) se velkoplošně rozpadají, mění se tvář i funkce krajiny a lesnictví jako obor se propadá do krize.

Rozpad převážně stejnorodých kulturních smrčin je důsledkem synergie přírodních i společenských faktorů. Společenským důsledkem je primárně krize trhu s dřívím, která se ovšem přenáší do krize lesnictví, které nebude mít prostředky na obnovu lesa. Na řadu tedy přichází otázky využití sekundární sukcese pionýrských dřevin, síje a podsíje jako nejlevnějšího způsobu umělé obnovy lesa, ale také otázka blokovaného odrůstání cílových dřevin na velkoplošně obnovených plochách vlivem nadměrných stavů zvěře. Globální změna klimatu neumožňuje kvalifikované predikce budoucího vývoje a do této situace vstupuje potřeba myšlenkové změny protagonistů celého procesu — lesníků. Vzniká situace s jakou se lesnictví nikdy nepotkalo. Pokusíme se situaci analyzovat a naznačit východiska z krize. Rozhodně nás nečekají dobré časy a ten kdo má problém, není příroda, ale společnost.

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Pozvánku na přednášku ve formátu .pdf naleznete níže. Prezentace z přednášky je dostupná zde.

Program celého jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail