Přednáškový cyklus Praha - jaro 2019

Datum události
-

 

Níže naleznete program jarních botanických přednášek, které se konají tradičně v pondělí od 17 hodin v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Začínáme 11.3.2019.

11. 3. 2019 Vít Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin 
18. 3. 2019 Tomáš Vrška: Nástin příčin současné krize lesů a lesnictví a jak ji překonat
25. 3. 2019 Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce: po stopách evoluce primárních producentů
1. 4. 2019  Miroslav Kolařík: Naše lesy pod útokem: nové invazivní houbové choroby dřevin
8. 4. 2019 Šárka Steinová & Filip Paulus: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775 – 1945
15. 4. 2019 Milan Chytrý: Červený seznam biotopů ČR

 

Všichni zájemci jsou vítáni, účast na přednáškách je zdarma.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Telefon