Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce - po stopách evoluce primárních producentů

Datum události
-

 

Od počátku života k dnešním organismům uběhla dlouhá evoluční historie. Jedním z jejích významných mezníků byl vznik autotrofie, schopnosti vytvářet organické složky těla z látek anorganických. Poprvé se objevila u cyanobakterií a spolu s nimi se stala předmětem různých endosymbiotických vztahů. Původní sinice jsou dnes nedílnou součástí řady eukaryotických organismů.

V rámci spletitých cest evoluce se navíc mohla buňka s již fungujícím plastidem stát endosymbiotem dalšího organismu. Hovoříme o primárních, sekundárních a dokonce terciárních plastidech. O tom, jaká tajemství autotrofních organismů dnešní věda odkrývá, bude přednáška Pavla Škalouda.

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Pozvánku na přednášku ve formátu .pdf naleznete níže.

Program celého jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail