Miroslav Kolařík: Naše lesy pod útokem - nové invazivní houbové choroby dřevin

Datum události
-

 

Naše lesy se dramaticky mění. Kromě abiotických faktorů jsou porosty re-strukturovány zejména aktivitou hmyzu a nových houbových patogenů.

Kde se zvali a co od nich můžeme čekat?

Jak jsou na tom naše smrky, jasany, olše, jilmy?

Jaké houbové choroby čekají za branami?

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Pozvánku na přednášku ve formátu .pdf naleznete níže.

Program celého jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail