Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku

Autor/autoři
Ján Kliment
Abstrakt

Příspěvek je věnován rozšíření vrby bylinné (Salix herbacea) ve slovenské části Západních Karpat. Pro účely práce byly získány údaje z řady herbářových sbírek. Na Slovensku se druh vyskytuje typicky na nevápnitých substrátech ve Vysokých, Západních a Nízkých Tatrách, méně častý je v Belianských Tatrách, vzácně jej lze potkat i v Západních Beskydech. Obvykle roste v (sub)alpinské až subnivální zóně ve vegetaci Salicetalia herbaceae. Jedná se zřejmě o glaciální relikt.

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
1
Stránka
23