Milan Štech: Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes

Datum události
-

 

Českobavorský přeshraniční projekt završí dlouholeté snahy botaniků o vytvoření společného díla Snahy botaniků zpracovat květenu Šumavy bez ohledu na státní hranice se datují od pádu železné opony.

Iniciátorem celého projektu byl tehdy František Procházka, který přitáhl na Šumavu celou řadu špičkových odborníků a vždy snil o propojení dat z české i bavorské strany hranice. Propojení národních databází vzniklých během projektů mapování rostlin na české (projekt Pladias) i bavorské (Flora von Bayern) straně konečně splní toto dávné přání.

Přednáška představí zájemcům hlavní cíle a dílčí části probíhajícího projektu i jeho první výsledky. Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Lokalita