Stanovisko ČBS - záměr výstavby silnice v PP Na Plachtě 3

 

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři (ilustrační fotografie území viz v Galerii).

Rada Města Hradec Králové však oživila projekt silnice, která by měla přes přírodní památku vést. Proti tomuto záměru se staví místní obyvatelé i ochranáři, více informací a odkazy na související stránky naleznete zde.

Česká botanická společnost vzhledem k výskytu cenných biotopů a na ně vázaných druhů rostlin, podporuje snahy o zachování této lokality, jak se můžete dočíst ve stanovisku ČBS v příloze níže.