Bryonora 66 (2020)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Obsah časopisu Bryonora 66 (2020) 920.6 KB

 

Vyšlo nové číslo časopisu Bryonora. Celkem je zde zveřejněno sedm příspěvků.

První je ze série zajímavých nálezů vzácných mechorostů ve starých sedimentech a pojednává o rozboru paleoekologických vzorků z lesostepní zóny na Ukrajině, z Českomoravské vrchoviny a z Malých Karpat.

Autoři dalšího článku se zaměřili na průzkum bryoflóry na sochách a dalších instalacích v exteriérech středomoravských měst. Umělecká díla zde ukazují jako sekundářní stanoviště, která jsou zajímavá z kryptogamologického hlediska.

Dále jsou v časopise uvedeny výsledky lichenologických průzkumů, a sice z NPR Kohoutov na Křivoklátsku a NPP Hojná voda.

Také je zde zveřejněn soupis druhů mechorostů zaznemenaných během 31. podzimního setkání B-L sekce ČBS v Polane a příspěvek ze serie “Zajímavé bryofloristické nálezy”.

Poslední článek, příspěvek ze sekce “Personalia”, je věnován vzpomínce na Magdu Zmrhalovou.

Obsah časopisu naleznete v příloze.

V tištěné podobě je možné zakoupit titul v sekretariátu ČBS (cena: 175 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).