Bryonora 66 (2020)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

 

Vyšlo nové číslo časopisu Bryonora. Celkem je zde zveřejněno sedm příspěvků.

První je ze série zajímavých nálezů vzácných mechorostů ve starých sedimentech a pojednává o rozboru paleoekologických vzorků z lesostepní zóny na Ukrajině, z Českomoravské vrchoviny a z Malých Karpat.

Autoři dalšího článku se zaměřili na průzkum bryoflóry na sochách a dalších instalacích v exteriérech středomoravských měst. Umělecká díla zde ukazují jako sekundářní stanoviště, která jsou zajímavá z kryptogamologického hlediska.

Dále jsou v časopise uvedeny výsledky lichenologických průzkumů, a sice z NPR Kohoutov na Křivoklátsku a NPP Hojná voda.

Také je zde zveřejněn soupis druhů mechorostů zaznemenaných během 31. podzimního setkání B-L sekce ČBS v Polane a příspěvek ze serie “Zajímavé bryofloristické nálezy”.

Poslední článek, příspěvek ze sekce “Personalia”, je věnován vzpomínce na Magdu Zmrhalovou.

Obsah časopisu naleznete v příloze.

V tištěné podobě je možné zakoupit titul v sekretariátu ČBS (cena: 175 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Příloha Velikost
Obsah časopisu Bryonora 66 (2020) 920.6 KB