Zprávy ČBS 56/1 (2021)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Obsah časopisu Zprávy ČBS 56/1 (2021) 1.23 MB

 

Ve Zprávách ČBS s číslem 56/1 je publikováno celkem 8 příspěvků.

Je zde článek věnovaný rostlinám zavlečeným na moravskoslezská rudiště. Seznamuje čtenáře s nálezy lnice vonné (Linaria odora) a silenky východní (Silene csereii) z konce 50. a ze 60. let 20. století. Následují fytocenologické snímky zveřejněné v rámci serie “Komentované fytocenologické snímky z České republiky” a již 19. článek ze serie “Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae”.

V rubrice “Forum” je zveřejněna prosba o zapojení se do mapování míst ve volné krajině, která byla oseta osivem z nevhodných komerčních směsí, následuje výzva k aktivnějšímu zapojení členů ČBS do posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a rubrika “Personalia”.

Obsah Zpráv ČBS 56/1 naleznete zde nebo ve formátu .pdf v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).