K. Vítovcová: Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem

Datum události

 

Na řadě míst po těžební činnosti vznikají z hlediska ochrany přírody zajímavé biotopy. Nejen o nich bude přednáška Kamily Vítovcové z Pracovní skupiny ekologie obnovy Katedry botaniky PřF JU na téma Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem.

Přednáška zazní dne 14. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Odkaz k připojení se: https://muni.cz/go/4cbec2

Nahrávka přednášky bude následně zpřístupněna na youtube kanálu ÚBZ (https://www.youtube.com/channel/UCpUU624DlUwOewM_KfG1rpA)

Přednášku pořádá Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně. Program celého jarního přednáškového cyklu v Brně naleznete zde: https://botanospol.cz/cs/node/6630

Lokalita