Mapujeme červenokvěté hlaváčky. Přidáte se?

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

Praha, 15. 5. 2022

 

Hlavní výbor České botanické společnosti vyhlásil rostlinou roku 2022 hlaváček letní (Adonis aestivalis; podrobnosti viz https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2022).

Dříve se hlaváček letní vyskytoval běžně spolu s dalšími teplomilnými pleveli zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě. Dnes je to ohrožený druh, který na mnohých místech vlivem intenzifikace zemědělství vymizel. Podobný osud sdílí i příbuzný hlaváček plamenný (Adonis flammea). Do jisté míry však absence záznamů o výskytu obou hlaváčků může být způsobena jen neznalostí. Polní okraje v zemědělské krajině, kde se oba druhy nejčastěji vyskytují, totiž nepatří k vyhledávaným cílům turistů ani botaniků. Zároveň jde o jednoleté rostliny vázáné hlavně na kultury ozimých obilnin, jejichž výskyt je vzhledem ke střídání plodin obtížně předvídatelný. Současné rozšíření jednoletých hlaváčků tak zůstává hádankou.

Naše dosavadní znalosti shrnují rozpracované mapy rozšíření hlaváčku letního a h. plamenného, které lze najít v botanické databázi Pladias na následujících adresách: https://pladias.cz/taxon/distribution/Adonis%20aestivalis, https://pladias.cz/taxon/distribution/Adonis%20flammea.

Autoři map uvítají údaje o současném výskytu obou druhů jak od botaniků, tak od ostatních přátel přírody. Pokud se chcete zapojit do mapování, můžete nálezy z volné krajiny1 zaslat prostřednictvím formuláře na stránkách https://rostlinaroku.cz. Další možnosti sdílení dat poskytují mobilní aplikace BioLog a iNaturalist.

Ať už vyplníte formulář, anebo použijete jednu z aplikací, najdou vaše záznamy uplatnění3. Přispějete k poznání jednoho ze zajímavých druhů naší květeny. V teplejších oblastech Čech i Moravy stačí málo: vyjít za humna a podívat se k polím…

Zde naleznete tiskovou zprávu ve formátu pdf, níže jsou také přiloženy ilustrační fotografie, které jsou volně šiřitelné pod licencí CC BY 3.0 CZ.


1 Nezadávejte prosím nálezy rostlin pěstovaných v zahradách nebo v okrasných pásech ve městech a podél cyklostezek.

2 Viz např. https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/stale-mizejici-polni-plevele/

3 Záznamy pozorování červenokvětých hlaváčků zadané do aplikací BioLog a iNaturalist převezme NDOP. Ty, které budou splňovat kvalitativní požadavky projektu Pladias, přejdou také do této databáze. Dbejte prosím, aby byly údaje vyplněny pečlivě. Spolupracovníci, kteří mají do databází NDOP a Pladias přístup, mohou zadávat svá pozorování přímo tam.