Bryonora 69 (2022)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

 

Vyšlo další číslo časopisu Bryonora.

První příspěvek je věnován výsledkům paleoekologického výzkumu, přináší informace o prvním fosilním dokladu poparky bahenní (Meesia uliginosa) z období pozdního glaciálu, který byl nalezen na našem území.

Následují výsledky bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku, v rámci tohoto čísla jsou publikovány jak zaznamenané druhy lišejníků, tak mechorostů. Dále jsou zde zveřejněny výsledky lichenologického průzkumu rezervace Getsemanka v Brdech. Nechybí další díly tradičních seriálů “Česká a slovenská lichenologická bibliografie” a “Zajímavé bryofloristické nálezy”, medailonky letošních jubilantů v rubrice Personalia a Zprávy ze sekce.

Obsah celého čísla a jednotlivé články v pdf naleznete v archivu.

V tištěné podobě je možné zakoupit titul v sekretariátu ČBS (cena: 175 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).